Hlavná
Online katalóg
Región Levoča Kontakty
logo Knižnica Jána Henkela

KNIHA ROKA PSK 2021


Milí čitatelia,

Prešovský samosprávny kraj a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlasujú pod záštitou Predsedu PSK 5. ročník čitateľskej súťaže KNIHA ROKA PSK 2021.

Knihu môžete nominovať do a spolu s nominačným listom ju odovzdať do Knižnice Jána Henkela v Levoči do 28.2.2022.

pdf icon Nominačný list nájdete tu (link)

kniha-psk-2021

Prešovský samosprávny kraj a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

vyhlasujú pod záštitou Predsedu PSK už 5. ročník čitateľskej súťaže

KNIHA ROKA PSK 2021


Hlavným usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže Kniha roka PSK 2021 je:
 • Prešovský samosprávny kraj
 • Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Partneri súťaže:
 • Okresná knižnica Davida Gutgesela Bardejov
 • Vihorlatská knižnica v Humennom
 • Podtatranská knižnica v Poprade
 • Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa
 • Podduklianska knižnica vo Svidníku
 • Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
 • Knižnica Jána Henkela v Levoči

Cieľ súťaže:
Propagácia a podpora regionálnej knižnej tvorby vydanej v roku 2021, ktorá je spätá s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky, osobu autora textovej alebo obrazovej časti.

Súťažné kategórie:
a) krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež
b) odborná literatúra (vrátane slovníkov, encyklopédií, duchovnej, publicistickej a populárno-náučnej literatúry)

Podmienky nominácie kníh do súťaže:
Do súťaže môžu byť nominované knihy, ktoré boli vydané od 01. januára 2021 do 31. decembra 2021, na základe údajov v tiráži knihy. Nominované knihy sú späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja a to tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominované môžu byť len tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, ktorej bolo pridelené ISBN. Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.

Predkladatelia nominovaných kníh:
Čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh, knižnice.
Všetci predkladatelia doručia do 28. 02. 2022 dva bezchybné výtlačky knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu svojej regionálnej knižnice.

Adresy regionálnych knižníc:
 • Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove - Levočská 1, 08001, Prešov
 • Okresná knižnica Dávida Gutgesela - Radničné námestie 1, 085 01, Bardejov
 • Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou - M. R. Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
 • Podtatranská knižnica v Poprade - Podtatranská 1548/1, 05801, Poprad
 • Vihorlatská knižnica - Námestie slobody 50, 066 01, Humenné
 • Podduklianska knižnica - Ul. 8.mája 697/55, 089 01, Svidník
 • Ľubovnianska knižnica - Letná 6, 064 01, Stará Ľubovňa
 • Knižnica Jána Henkela v Levoči - Námestie Majstra Pavla 58, 054 01, Levoča

Po termíne uzávierky súťaže sa knihy neprijímajú (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Regionálne knižnice zašlú nominované knihy do 8. 3. 2022 Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.

V súťaži hodnotí odborná porota obsahovú, literárnu, výtvarnú a grafickú stránku kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Odborná porota udelí tri ceny v obidvoch súťažných kategóriách. Súčasťou súťaže je aj verejné hlasovanie/čitateľská anketa – ako Cena verejnosti:
Hlasovanie bude prebiehať elektronicky prostredníctvom formulára uverejneného na webových stránkach, sociálnych sieťach regionálnych knižníc alebo prostredníctvom hlasovacích lístkov od 15. 3. do 15. 4. 2022. Hlasovacie lístky budú zverejnené na web stránkach knižníc alebo si ich záujemcovia budú môcť vyzdvihnúť priamo v knižniciach a v jej pobočkách.

V jednom hlasovacom formulári môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii(beletria) a jeden hlas knihe v 2. kategórii (odborná literatúra).
Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas.
Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
Nominované knihy budú prezentované na webovej stránke a sociálnych sieťach Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove a regionálnych knižníc PSK.

Vyhlásenie výsledkov súťaže:
Slávnostné vyhlásenie súťaže za účasti predstaviteľov PSK a členov odborných porôt, sa uskutoční v máji.
Súčasne bude z hlasujúcich verejného hlasovania vyžrebovaný jeden výherca, ktorý získa vecné ceny.
Po vyhlásení výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a následne, ako putovná výstava, postupne v regionálnych knižniciach PSK.

Kontakt:
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, 080 01 Prešov
e-mail: kniznica@kniznica-poh.sk
web: https://kniznica-poh.sk
Tel. : 051/7733009


Aj naša knižnica je súčasťou súborného katalógu InfoGate. Viac sa dozviete TU.

VÝPOŽIČNÝ ČAS

Pondelok 8.00 - 17.00
Utorok 8.00 - 17.00
Streda 13.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 17.00
Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 9.00 - 12.00
Nedeľa ZATVORENÉ

Kde nás nájdete

Sledovať nás môžete:

facebook

Na facebooku
instagram

Na instagrame

KONTAKTY

Knižnica Jána Henkela v Levoči
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča

IČO: 52116557
DIČ: 2120907756

Tel.: 053/451 2202
Mobil: 0910 788 895
e-mail: info@kniznicalevoca.sk

ZRIAĎOVATEĽ

logo PSK

PARTNER

logo Albatros Media

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
FAKTÚRY

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR