Hlavná
Online katalóg
Región Levoča Kontakty
logo Knižnica Jána Henkela

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY


Krajina kníh
Projekt Krajina kníh je zameraný na našich najmladších čitateľov. Pre žiakov ZŠ pripravujeme rôzne besedy s autormi a ilustrátormi detských kníh. Naším cieľom je podpora čitateľskej gramotnosti a budovanie dobrého vzťahu k literatúre u detí v rôznom veku.

V Krajine kníh nás v roku 2023 navštívili: vydavateľka a autorka náučných kníh pre deti o Slovensku Lenka Šingovská, spisovateľ Peter Karpinský, autorka kníh pre deti a mládež Gabika Futová, spisovateľ a bábkoherec Peter Gärtner, ilustrátorka Jana Kalixová, spisovateľ a hudobník Zbyňo Džadoň, autor kníh pre deti a mládež Roman Brat, hudobník a spisovateľ Braňo Jobus, výtvarník a ilustrátor Marek Holeša, spisovateľka, filmárka a šéfredaktorka detského časopisu Marka Staviarska, básnik Valentín Šefčík, autorka knihy Abecedidlo Želmíra Zemčáková a ilustrátorka Renáta Milčáková.

V rámci tohto projektu organizujeme taktiež letné zážitkové čítania spojené s tvorivými dielničkami pre menšie deti, ktorými sa zapájame do celoslovenského projektu Prečítané leto.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 2 500€.
Začiatok realizácie: 01.01.2023
Koniec realizácie: 31.12.2023


Mladý, hybaj do knižnice!
Pre študentov stredných škôl sme aj v tomto roku pripravili sériu besied so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi z kultúrnej a spoločenskej sféry.

Na stretnutia so študentami prijali pozvanie: klinická psychologička Zuzana Bizubová, environmentálny pracovník František Divok, cestovateľ Peter Hoferek, herec a riaditeľ divadla Kontra Peter Čižmár, herec, pedagóg a divadelný režisér Martin Huba, pesničkár a stand-up komik Peter Lachký, historik a profesor Roman Holec, autorka cestopisných príbehov Ellie Šedivá, textár a skladateľ Vlado Krausz, rozhlasový redaktor Michal Herceg a levočský hudobník Gregor Chalupecký.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 2 000€.
Začiatok realizácie: 01.01.2023
Koniec realizácie: 31.12.2023


Autorský večer s…
Cyklus autorských večerov určený pre dospelých čitateľov a návštevníkov knižnice bol aj v roku 2023 bohatý na podnetné stretnutia so spisovateľmi a prekladateľmi. Navštívili nás: prekladateľka Martina Ivanová, spisovateľka Denisa Fulmeková, básnik, prekladateľ, textár a publicista Ján Štrasser, prekladateľka z taliančiny a angličtiny Mária Štefánková, prekladateľ Peter Zsoldos, spisovateľka a scenáristka Slavka Liptáková, spisovateľ Dušan Martinčok, český prekladateľ Pavel Theiner so svojím hosťom, iránskym básnikom Alirezom Abizom, prekladateľka z portugalčiny a angličtiny Zuzana Greksáková, historik Roman Holec, autorka historických romancí Jana Pronská, fotograf a autor knižných fotografií Peter Župník a poetka, prozaička a prekladateľka z japončiny Eva Luka.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 2 300€.
Začiatok realizácie: 01.01.2023
Koniec realizácie: 31.12.2023


Nové knihy pre všetkých (2022/2023)
V roku 2022 podporil Fond na podporu umenia projekt “Nové knihy pre všetkých” sumou 8 500€. Knižnica sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške 1 200€.

Zámerom projektu je rozšírenie a obnova knižničného fondu Knižnice Jána Henkela v Levoči s cieľom zabezpečiť používateľom knižnice kvalitný a aktuálny knižničný fond a vyhovieť tak požiadavkám čitateľov v rámci celého okresu. Udržiavaním aktuálneho fondu a ponukou kvalitnej a hodnotnej literatúry sa snažíme podporovať záujem širokej verejnosti o čítanie a využívanie služieb knižnice. Knihy sú zároveň základom podujatí organizovaných knižnicou.

Začiatok realizácie: 01.07.2022
Koniec realizácie: 30.06.2023

Projekt: Nové knihy pre všetkých (2022/2023)
V júni sme úspešne ukončili projekt Nové knihy pre všetkých, vďaka ktorému knižnica získala z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 8 500€. Vďaka tejto dotácii sa nám podarilo rozšíriť náš knižničný fond o 743 nových kníh z beletrie a náučnej literatúry pre dospelých, beletrie i náučnej literatúry pre deti. Ďalších 106 kníh sme zakúpili v rámci spolufinancovania v hodnote 1 200€ vďaka podpore od nášho zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj. Náš fond sa tak rozšíril o množstvo zaujímavých a kvalitných titulov z rôznych oblastí a žánrov. Veríme, že obnova, rozšírenie knižničného fondu a ponuka rôznorodej literatúry prispeje k skvalitneniu služieb pre našich čitateľov.


Krajina kníh 2022
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 2 000€. Prostredníctvom nášho zriaďovateľa sme projekt spolufinancovali vo výške 750€.

Knižnica Jána Henkela v Levoči sa zameriava na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám u detí už od útleho veku. Čitateľská gramotnosť je základom ďalšieho vzdelávania a porozumenia písaného slova. Čítanie pomáha formovať osobnosť detí, pomáha im lepšie porozumieť samým sebe i iným ľuďom. Preto v našej knižnici pripravujeme širokú škálu podujatí pre deti a mládež, súčasťou ktorých sú aj besedy so zaujímavými slovenskými autormi kníh pre deti a mládež, či ilustrátormi a vydavateľmi. V rámci projektu Krajina kníh sme v minulom roku zorganizovali štrnásť besied určených primárne žiakom základných škôl v našom meste a okolí. V Krajine kníh nás v roku 2022 navštívili: vydavateľka a autorka náučných kníh pre deti o Slovensku Lenka Šingovská, spisovateľ, dramatik a bábkoherec Peter Gärtner, autorka kníh pre deti a mládež Gabriela Futová, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg Peter Karpinský, spisovateľka a filmárka Marka Staviarska, výtvarník a ilustrátor Marek Holeša, autorka interaktívnej knihy pre mládež „gamebook“ Zuzana Mojžišová, autorka kníh pre teenagerov Lena Riečanská, spisovateľka Toňa Revajová, básnik Valentín Šefčík, ilustrátorka Katarína Ilkovičová, spisovateľka Dana Hlavatá, autor kníh pre deti i mládež Július Belan a ilustrátorka Renáta Milčáková. Súčasťou projektu boli aj podujatia organizované vďaka zapojeniu sa do celoslovenskej kampane Prečítané leto, v rámci ktorej v letných mesiacoch organizujeme pre deti tematické čítania spojené s rôznymi aktivitami, hrami a tvorivými dielňami.


Mladý, hybaj do knižnice!
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 1 500€. Prostredníctvom nášho zriaďovateľa sme projekt spolufinancovali vo výške 250€.

V roku 2022 sme rozbehli nový projekt zameraný na študentov stredných škôl. V tomto veku je taktiež dôležité čítanie, vzdelávanie sa a získavanie všeobecného prehľadu o svete a fungovaní našej spoločnosti. Na besedy so študentmi sme si preto pozvali ľudí, ktorí sú vzorom a inšpiráciou pre mladých, keďže práve v tomto kritickom veku u nich dochádza k formovaniu osobnosti, výberu ďalšieho vzdelávania a životného smerovania a rozhodovaniu sa o budúcom povolaní. V rámci tohto projektu sme pripravili desať stretnutí s osobnosťami kultúrnej a spoločenskej sféry. Na stretnutia so študentmi prijali pozvanie: prekladateľka Anna Vasseur, novinárka Ľudmila Kolesárová, hudobník a spisovateľ Peter Oper, environmentálny aktivista Michal Sabo, herečka a spisovateľka Bibiana Ondrejková, športovec Dominik Graňák, cestovateľ a autor blogu „Nie je túra bez Štúra“ Radoslav Hoppej, výtvarník, ilustrátor a knižný grafik Jakub Milčák, aktivista, študent a zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu Marek Mach a majiteľka jazykovej školy a zakladateľka iniciatívy Urban Bell Tower, ktorá podporuje mladých umelcov v našom meste, Eva Chalupecká.


Autorský večer s…
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 2 000€. Prostredníctvom nášho zriaďovateľa sme projekt spolufinancovali vo výške 300€.

Pre dospelých čitateľov a návštevníkov knižnice sme opäť pripravili cyklus autorských večerov, pri ktorých sa mohli stretnúť so zaujímavými slovenskými i českými spisovateľmi a prekladateľmi. V roku 2022 sa nám podarilo zrealizovať štrnásť takýchto stretnutí obohatených o autorské čítania, moderovanú i voľnú diskusiu. Navštívili nás: autorka poézie Anna Ondrejková, literárna teoretička Monika Zumríková Kekeliaková, spisovateľka Vanda Rozenbergová, básnik Rudolf Jurolek, básnik, prozaik a textár, člen básnickej skupiny Osamelí bežci Ivan Štrpka, spisovateľka Jana Beňová, prekladateľ Miroslav Zumrík, autor detektívnych románov z policajného prostredia Peter Šloser, prekladateľ Marián Andričík, český publicista, scenárista a autor literatúry faktu Pavel Kosatík, autorka historických románov Michaela Ella Hajduková, český básnik a pesničkár Jiří Dědeček, historička Daniela Dvořáková a básnik, knižný grafik a vydavateľ Erik Jakub Groch.


Ján Milčák, dramatik
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 1 700€.Prostredníctvom nášho zriaďovateľa sme projekt spolufinancovali vo výške 350€.

29. septembra sa v Mestskom divadle v Levoči uskutočnil odborný seminár Ján Milčák, dramatik pri príležitosti 50. výročia uvedenia divadelnej hry Majster. Pozvanie na seminár prijal aj autor hry, spisovateľ Ján Milčák. Dramatickú tvorbu Jána Milčáka nám priblížili príspevky Markéty Andričíkovej, Alžbety Verešpejovej, Marty Součkovej, Adely Dúbravovej, Mirona Pukana a Petra Milčáka. Popoludní si pre nás pripravili scénické čítanie z hry Majster herci Peter Olejár a Filip Štrba. Na záver podujatia sa na javisku stretli aktéri prvého uvedenia hry Majster – Emil Labaj, Štefan Péchy a Alexander Péchy. Počas seminára sme uviedli knižnú novinku Jána Milčáka Cukornička s výberom básní pre deti a prihovorila sa nám aj ilustrátorka knihy Renáta Milčáková. Za spoluprácu ďakujeme Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča a nášmu zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju.


Publikácia Strašidelné mestské legendy – Alexander Gerbery
Vydanie knihy podporil Prešovský samosprávny kraj v rámci programu Európsky rok mládeže 2022.

Knižnica Jána Henkela v Levoči vydala v roku 2022 svoju prvú knižnú publikáciu. Sú ňou Strašidelné mestské legendy od mladého levočského autora a výtvarníka Alexandra Gerberyho. Knihu sme medzi širokú verejnosť uviedli 11. decembra za účasti jej autora, ktorý nám pri tejto príležitosti porozprával nielen o svojej knihe a o tom, ako vznikala, ale aj všeobecne o mestských legendách alebo povestiach, ktoré u nás nie sú zatiaľ až tak známym žánrom ako vo svete. Aj preto sa veľmi tešíme, že sme sa mohli podieľať na vydaní tejto zaujímavej publikácie, v ktorej nájdete príbehy spojené so známymi i menej známymi miestami nášho mesta. Vďaka tomu, že je kniha dvojjazyčná, budú si o našich mestských legendách čítať aj ľudia v zahraničí. Ďakujeme za príhovor knižnému grafikovi Jakubovi Milčákovi a Eve Chalupeckej, ktorá v rámci iniciatívy Urban Bell Tower prispela k propagácii Alexových mestských legiend na sociálnych sieťach ešte v čase pandémie, a tým dala podnet na ich vydanie. Zároveň sme v priestoroch čitárne v náučnom oddelení našej knižnice otvorili výstavu autorových ilustrácií, ktoré v knihe dopĺňajú jednotlivé príbehy. Môžete si ju k nám prísť pozrieť aj v novom roku. Kniha je dostupná na vypožičanie v našej knižnici. Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a vydaní knihy podieľali.


Projekt: Moderná knižnica
Projekt podporený z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

V roku 2022 sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 2 000€ z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR. Cieľom projektu je popularizácia vedy u detí, mládeže, študentov, ale aj dospelých návštevníkov knižnice. Aj naša knižnica chce držať krok s rýchlo sa meniacou dobou a prispievať k popularizácii nových technológií a ich využitia v každodennom živote. V rámci projektu plánujeme zakúpiť 3D tlačiareň, notebooky a sadu micro:bitov, ktoré budeme následne využívať pri podujatiach určených nielen pre deti a mládež, ale takisto chceme zapojiť dospelých návštevníkov knižnice a priblížiť tieto nové technológie aj seniorom. Prácou s programovateľnými mikropočítačmi micro:bitmi sa návštevníci podujatí môžu hravou formou oboznámiť so základmi programovania. Tento projekt môžeme realizovať aj vďaka podpore a pomoci Centra vedecko-technických informácií SR a tvorivej dielne FabLab Bratislava.


Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí v minulom roku prijali pozvanie do našej knižnice, i všetkým návštevníkom podujatí, ktoré sme pre vás pripravili, a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami v novom roku 2023.


Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil tieto projekty:


Projekt: Autorský večer s...

V roku 2021 Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil náš projekt Autorský večer s… sumou 2000€. Prostredníctvom nášho zriaďovateľa sme projekt spolufinancovali vo výške 300€.

Cieľom projektu bola prezentácia slovenských autorov pre širokú verejnosť, zvyšovanie záujmu o literatúru a motivácia čitateľov k čítaniu súčasnej slovenskej literatúry a literatúry všeobecne. Naša knižnica chce byť miestom živých stretnutí čitateľov s autormi, spájať čitateľov s podobnými záujmami a poskytnúť priestor na hlbšie vnímanie a pochopenie literárnej tvorby. Zároveň chceme poskytnúť priestor na interakciu medzi tvorcami kníh a čitateľmi, ktorá je dôležitá pre obe zúčastnené strany.
V tomto roku sa nám aj napriek nepriaznivej situácii, ktorú sťažovala pandémia, podarilo zorganizovať pätnásť besied so slovenskými autormi, spisovateľmi, prekladateľmi a vydavateľmi. Trinásť stretnutí sme uskutočnili v priaznivejšom čase priamo v priestoroch knižnice a dve podujatia na konci roka prebehli v online priestore. V rámci projektu nás v knižnici navštívila spisovateľka Veronika Dianišková, básnik Ladislav Lipcsei, básnik, prekladateľ a vydavateľ Peter Milčák, autorka kníh o Francúzsku Mária Dopjerová-Danthine, spisovateľ a kazateľ Daniel Pastirčák, fotograf Peter Župník, básnik a prekladateľ Valerij Kupka, prekladateľka Ivana Kupková, mladá autorka a sinologička Dominika Sakmárová, prozaik Peter Juščák, spisovateľ a publicista Michal Hvorecký, básnik Valentín Šefčík, básnik a výtvarník Martin Gerboc, básnik, prekladateľ a literárny vedec Marián Milčák a spisovateľ a knižný grafik Erik Jakub Groch.


Knihy do novovzniknutej knižnice (2019/2020)

V roku 2019 podporil Fond na podporu umenia projekt “Knihy do novovzniknutej knižnice” sumou 7000€. Čiastkou 1400€ sa na realizácii projektu bude podieľať Knižnica Jána Henkela v Levoči prostredníctvom zriaďovateľa organizácie, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.

Cieľom projektu je rozšírenie a obnova knižničného fondu novovzniknutej regionálnej Knižnice Jána Henkela v Levoči, ktorá sa snaží vyhovieť štandardom regionálnych knižníc a poskytnúť svojim čitateľom a návštevníkom kvalitný knižničný fond z oblasti beletrie a náučnej literatúry, a takisto literatúry pre deti a mládež. Prostredníctvom kvalitného a aktuálneho knižničného fondu dokážeme zabezpečiť požiadavky čitateľov a inštitúcií celého okresu. Udržiavanie aktuálneho fondu pomáha takisto k udržaniu záujmu širokej verejnosti o čítanie a využívanie služieb knižnice. Knihy nám slúžia ako základ na organizovanie podujatí pre čitateľov. Nákup nových titulov bude prebiehať priebežne počas celého trvania projektu. Realizácia projektu nám umožní skvalitniť naše služby a zatraktívniť knižnicu pre širokú verejnosť.

Začiatok realizácie: 01.07.2019
Koniec realizácie: 30.06.2020

Projekt: Knihy do novovzniknutej knižnice
V uplynulom roku pribudlo do našej knižnice množstvo nových kníh z rozličných žánrov a oblastí. Nákup kníh bol možný aj vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia, ktorý v roku 2019 z verejných zdrojov podporil náš projekt “Knihy do novovzniknutej knižnice” sumou 7000€. Čiastkou 1414.87€ sa na realizácii projektu podieľala Knižnica Jána Henkela v Levoči prostredníctvom zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj. Len v rámci tohto projektu sme pre vás v období júl 2019 - jún 2020 nakúpili 978 nových kníh, z toho 396 titulov z beletrie, 298 detských kníh, 87 detských náučných kníh a 197 náučných kníh pre dospelých.


Krajina kníh (2020/2021)

V roku 2020 podporil Fond na podporu umenia projekt “Krajina kníh” sumou 1800€. Čiastkou 100€ sa na realizácii projektu bude podieľať Knižnica Jána Henkela v Levoči prostredníctvom zriaďovateľa organizácie, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.

Knižnica Jána Henkela v Levoči je miestom živých stretnutí mladých čitateľov s tvorcami kníh. Cieľom projektu je v prvom rade podnietiť záujem detí a mládeže o literatúru a čítanie, zlepšovať úroveň ich čitateľskej gramotnosti, ktorá je základom ďalšieho vzdelávania a porozumenia písanému slovu. Vzťah k literatúre takisto pomáha formovať osobnosť detí, pomáha im lepšie porozumieť iným ľuďom i samým sebe. Pravidelne preto organizujeme besedy s autormi kníh z rôznych oblastí, tvorcami beletrie i náučnej literatúry, čím chceme osloviť deti s rôznymi záujmami a zameraním. V rámci projektu chceme pokračovať v organizovaní už zabehnutých projektov ako je Prečítané leto a Čítanie v pyžamkách, ktoré sa stretávajú s veľkým záujmom a dobrým ohlasom u našich návštevníkov a pomáhajú nám do knižnice pritiahnuť nových čitateľov.

Začiatok realizácie: 01.01.2020
Koniec realizácie: 30.06.2021

Projekt: Krajina kníh (2020/2021)
V júni 2021 sme úspešne ukončili projekt Krajina kníh, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou vo výške 1800€. V roku 2020 a 2021 sme na besedy pozvali dvanástich autorov kníh pre deti a mládež, ktorí deťom predstavili svoju tvorbu a priblížili im prácu spisovateľov, vydavateľov a ilustrátorov. Besedy boli doplnené o autorské čítania a živé diskusie, ktoré podporovali interakciu medzi tvorcami a deťmi a záujem žiakov o literatúru a čítanie. Navštívili nás spisovatelia Mária Štefánková, Toňa Revajová, Zuzana Mojžišová, Lenka Šingovská, Branislav Jóbus, Peter Opet, Valentín Šefčík, Erik Jakub Groch, Matej Zámečník, Peter Karpinský, Marka Staviarska a ilustrátor Marek Holeša. Súčasťou projektu boli taktiež štyri Čítania v pyžamkách a deväť stretnutí v rámci Prečítaného leta v našej knižnici, ktoré pozostávali z čítaní na rôzne témy a tvorivých dielničiek a hier pre deti.


Nové knihy pre všetkých (2020/2021)

V roku 2020 podporil Fond na podporu umenia projekt “Nové knihy pre všetkých” sumou 6 000€.

Aj vďaka novej dotácii z FPU môže Knižnica Jána Henkela v ďalšom roku pokračovať v rozširovaní a obnove knižničného fondu. Cieľom projektu je zakúpiť nové knihy do všetkých oddelení knižnice a zabezpečiť tak kvalitný a široký výber beletrie a náučnej literatúry pre dospelých i pre deti a mládež. Našim čitateľom chceme ponúkať vždy nové a kvalitné tituly, udržiavať aktuálny knižničný fond, ktorý zabezpečí potreby čitateľov z celého okresu. Veríme, že aj tento projekt nám pomôže skvalitniť naše služby a prilákať do knižnice nových čitateľov.

Začiatok realizácie: 01.07.2020
Koniec realizácie: 30.06.2021

Projekt: Nové knihy pre všetkých (2020/2021)
Fond na podporu umenia v roku 2020 opäť podporil akvizíciu našej knižnice dotáciou vo výške 6000€, vďaka ktorej sme knižničný fond doplnili. Z dotácie bolo celkovo zakúpených 554 knižničných jednotiek, z toho 236 kníh do oddelenia beletrie, 174 kníh do oddelenia náučnej literatúry, 121 kníh z beletrie pre deti a mládež a 23 náučných kníh pre deti a mládež. Realizáciou projektu sa nám podarilo opäť do veľkej miery rozšíriť a obnoviť fond knižnice, doplniť chýbajúce tituly a vďaka tomu poskytnúť našim čitateľom kvalitnejší a širší výber literatúry zo všetkých oblastí.


Nové knihy pre všetkých (2021/2022)

V roku 2021 podporil Fond na podporu umenia projekt “Nové knihy pre všetkých” sumou 5 000€. Knižnica sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním 1 000€.

Cieľom projektu je rozšírenie a obnova knižničného fondu Knižnice Jána Henkela v Levoči, ktorá vznikla ako regionálna knižnica 1.1.2019. Našim čitateľom chceme zabezpečiť kvalitný a aktuálny knižničný fond a vyhovieť tak požiadavkám čitateľov v rámci celého okresu. Udržiavaním aktuálneho fondu a ponukou kvalitnej a hodnotnej literatúry sa snažíme podporovať záujem širokej verejnosti o čítanie a využívanie služieb knižnice. Knihy sú zároveň základom podujatí organizovaných knižnicou.

Začiatok realizácie: 01.07.2021
Koniec realizácie: 30.06.2022

Projekt: Nové knihy pre všetkých (2021/2022)
V júni sme úspešne ukončili projekt Nové knihy pre všetkých, vďaka ktorému knižnica získala z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 5 000€. Vďaka tejto dotácii sa nám podarilo rozšíriť náš knižničný fond o 436 nových kníh z beletrie pre dospelých, beletrie i náučnej literatúry pre deti a dôraz sme v tomto roku venovali tiež náučnej literatúre pre dospelých. Ďalších 95 kníh sme zakúpili v rámci spolufinancovania v hodnote 1 000€ vďaka podpore od nášho zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj. Náš fond sa tak rozšíril o množstvo zaujímavých a kvalitných titulov z rôznych oblastí a žánrov. Veríme, že obnova, rozšírenie knižničného fondu a ponuka rôznorodej literatúry prispeje k skvalitneniu služieb pre našich čitateľov.


Obnova interiérového vybavenia oddelenia beletrie (2021)

V roku 2021 podporil Fond na podporu umenia z verejných zdrojov projekt Obnova interiérového vybavenia oddelenia beletrie sumou 7500€.

Zámerom projektu je výmena nábytkového vybavenia v oddelení beletrie s cieľom účelne využiť obmedzenú rozlohu priestoru a zatraktívniť oddelenie pre čitateľov a návštevníkov knižnice. Zakúpením nových regálov chceme taktiež zvýšiť úložnú kapacitu regálov na menšej ploche a zároveň vytvoriť priestor na pracovné miesto pre knihovníka, ktorého služby čitateľom v oddelení a pomoc pri výbere kníh považujeme za veľmi dôležité. Odkrytím pôvodného kozuba v rohu miestnosti a zakúpením pohodlného kresla pre čitateľov vytvoríme príjemné zákutie na čítanie. Zároveň chceme vizuálne zjednotiť vybavenie celej miestnosti a knižnice ako celku. Krajšími a hlavne účelne využitými priestormi chceme zvýšiť úroveň poskytovaných služieb i komfortu pre návštevníkov knižnice.

Začiatok realizácie: 01.03.2021
Koniec realizácie: 31.12.2021

Projekt: Obnova interiérového vybavenia oddelenia beletrie
Ďalším úspešným projektom, ktorý sme v tomto roku realizovali bola Obnova interiérového vybavenia oddelenia beletrie, ktorý Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil dotáciou vo výške 7500€. Spolufinancovanie vo výške 3400€ bolo možné vďaka podpore od nášho zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.
V našej knižnici sa snažíme pre čitateľov vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre a pohodlne. Kvôli obmedzeným priestorom, v ktorých sa knižnica momentálne nachádza, neustále bojujeme s nedostatkom miesta na uloženie kníh i zón na čítanie. Vďaka tomuto projektu a zakúpeniu nových regálov s vyšším počtom políc sa nám podarilo zvýšiť úložnú kapacitu na menšej ploche, a tak sa nám v beletrii podarilo vytvoriť aj zákutie s pohodlným kreslom pre čitateľov a pracovné miesto pre knihovníka, ktorý by mal byť nevyhnutnou súčasťou oddelenia beletrie, kde bude nápomocný pri výbere a vyhľadávaní kníh. Stredná časť oddelenia beletrie bola jedinou časťou, v ktorej ešte neprebehla výmena starých regálov, ktoré boli nevyhovujúce nielen z kapacitných dôvodov, ale aj z praktickej stránky, keďže bočné lišty sťažovali manipuláciu s knihami. Nové regály sú vizuálne zjednotené so zvyškom oddelenia, poskytujú viac úložného priestoru a umožnia čitateľom i nám ľahšie vyhľadávanie, prezeranie a zakladanie kníh.
Všetkých srdečne pozývame do vynovených priestorov oddelenia beletrie, kde na vás v nových policiach čaká aj množstvo knižných noviniek.

Galéria:


logo-fpu logo-pskProjekty realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:


Knižnica nás spája (2020)

Termín realizácie projektu: 1.12.2020; 2.12.2020; 3.12.2020
V decembri zorganizovala knižnica v rámci projektu Knižnica nás spája tri podujatia, na ktorých sa stretli deti so zdravotným znevýhodnením a deti z bežnej základnej školy. Stretnutia pozostávali z dramatizovaného čítania v réžii herca Petra Čižmára, ktorý sa zároveň s deťmi nenútene porozprával o obsahu textov, a z tvorivej dielne. Rozprávky a príbehy hovorili o spolupatričnosti, vzájomnej spolupráci, potrebe porozumenia, prijatia a láskavosti medzi ľuďmi. Po vypočutí príbehov bol priestor na diskusiu, ktorá mala za cieľ podnietiť deti k hlbšiemu zamysleniu sa nad textom a jeho významom a k interakcii medzi skupinami detí z rôznych škôl. Otázky a odpovede detí v rámci diskusie boli veľmi chápajúce a citlivé a aj na základe reakcií detí sa ukázalo, že spojenie rôznorodých kolektívov pri čítaní malo zmysel. Časť dotácie bola použitá na nákup tvorivého materiálu, pomocou ktorého mohli deti v rámci tvorivých dielní spracovať dojmy z prečítaných príbehov rôznymi výtvarnými technikami.

Galéria:

Projekt Knižnica nás spája bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
logo-mk


Aj naša knižnica je súčasťou súborného katalógu InfoGate. Viac sa dozviete TU.

VÝPOŽIČNÝ ČAS

Pondelok 8.00 - 17.00
Utorok 8.00 - 17.00
Streda 13.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 17.00
Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 9.00 - 12.00
Nedeľa ZATVORENÉ

Kde nás nájdete

Sledovať nás môžete:

KONTAKTY

Knižnica Jána Henkela v Levoči
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča

IČO: 52116557
DIČ: 2120907756

Tel.: 053/451 2202
Mobil: 0910 788 895
e-mail: info@kniznicalevoca.sk

ZRIAĎOVATEĽ

logo PSK

PARTNER

logo Albatros Media

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
FAKTÚRY

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR